Εὐάγγελος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐυἄνγελος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Σικελία / 4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Δελφοί / 2ος αι. π.Χ., Δελφοί / 1ος αι. π.Χ., Δελφοί, Κυρηναϊκή / αυτοκρ. περ., Βιθυνία, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία και συχνότατα στο εξής), Euangelus (αυτοκρ. περ., Σικελία, Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 3ος-4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.11 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 261 μ.Χ., IG X.2.1.200.6  (3) 4ος-5ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.788.3 (= Feissel 1983, 177) (4) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5924.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
123