Ἥσυχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Esichus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Hesycus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Hesychus (αυτοκρ. περ., Τρωάδα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 635 (πρβ. XLIII 467) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κάτω Ιταλία και την Μυσία τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.