Ἑστιαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hεστιαῖος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), ῾Εσστιαῖος (ελλην. περ., Ιωνία), Εἱςτιαῖος (3ος αι. π.Χ., Θάσος), ῾Ιςτιαῖος (3ος αι. π.Χ., Πόντος), Ἑστιαῖος (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. π.Χ., SEG XXIX 632 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
179