Ἐρωτίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Erotis (;, Κάτω Ιταλία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Πάτρα /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἐρωτείς (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 297.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) μέσα 3ου αι. μ.Χ., Αρχαία Μακεδονία 4, 68

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33