Ἐρωτιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐρωτειανός (αυτοκρ. περ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.19 (2-3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 617

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13