Ἡρῶ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

hε̄ρο̄́  (5ος αι. π.Χ., Άκανθος)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 157 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 863 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 5ος αι. π.Χ., SEG XLI 552 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) μέσα 4ου αι. π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 55.8-9· FGrH 124 T 2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 137 αρ. 62.

Σχόλια: 

Πανελλήνιας διάδοσης ελληνικό θεοφόρο όνομα (ανήκει σε όσα σχετίζονται με τη λατρεία της Ήρας).

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Μακεδονία (Χαλκιδική) τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Καρία (Μίλητος) το 180-200 μ.Χ.