Ἑρμῶναξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hερμο͂ναξ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), ῾Ερμωνάκτειος (πατρων. επίθ.: 3ος αι. π.Χ., Λέσβος)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 43 αρ. 1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48