Ἑρμόλυκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hερμόλυκος (Αθήνα, 5ος αι. π.Χ.)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 316-309 π.Χ., IG II2.1956.150 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15