Ἑρμόφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἑρμόφειλος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) < Αίγυπτος 2ος αι. μ.Χ., PBingen 35,.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32