Ἕρμιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hέρμιππος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἕρμιπος (αυτοκρ. περ., Κως, Λυδία), Hermippus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXVIII 660 (= XLIII 450· Pilhofer 387) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Δίκαια) π. 365-359 π.Χ., Βουτυράς & Σισμανίδης 2007,  στ. 53  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 311 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
173