Ἑρμέρως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hermeros (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Σικελία, Φίλιπποι), hερμερως (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.14 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;2ος αι. μ.Χ., RA 1945, 47-48 αρ. 1 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIa.3 (= Pilhofer 163)  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.27· 69.19  (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.304.2 (6) αρχές  2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.902 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.49 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
58