Ἑρμείας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ερ[μ]είει (δοτ., ;5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἑρμήας (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 360.8, 500 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.10 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.468 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.355.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
174