Ἑρμαγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

[hε]ρμαγόρας (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7.14 & σ. 43 αρ. 8.7 (= SEG XLI 562) (2) 3ος αι. π.Χ., Σουίδα s.v. (RE (4)) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., SEG XXXVIII 637.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
63