Έργῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐργίνειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Έργεῖνος (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;π. 265-254 π.Χ., Nachtergael 1977, 2 (δις), [3]· 3.13· 9.48 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16