Ἡρακλεόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 48 αρ. 10B.4 (= SEG XLI 564)  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) < Κως 242 π.Χ., SEG XII 373.55  (3) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2279.4 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Θάσος αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XIX 595

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 136 αρ. 58· 164 αρ. 15.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία τον 6ο/5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία και την Κιλικία  τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.