Ἡράκλεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 246  (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.85  (=Δήμιτσας 1896, αρ. 220) (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.134  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.587 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
62
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 1094.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Βιθυνία και την Κιλικία τη βυζαντική περίοδο