Ἡρακλέα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 245 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 305 (3) 232 μ.Χ., ILeukopetra 80.1 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.467 (5) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδας,  109 αρ. 8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 536, 537.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Βοιωτία τον 4ο/3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Βέροια το 232 μ.Χ.