Ἡραγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ηραγόρου (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.75.46 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
60
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Χίο και την Κω τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θάσο τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.