Ἐπίξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπιξένιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἐπιξένειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.;, SEG XXXIII 504 (2) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 815  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.15 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 750 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29