Ἐπιτέλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπιτέλε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Αρκαδία, Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.26 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.27 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια;) 285 π.Χ., SEG XXXVIII 619.16 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
67