Έπισθένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπισθένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 401 π.Χ., Ξενοφών, Ανάβ. 1.10.7  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 400 π.Χ., Ξενοφών, Ανάβ. 7.4.7

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15