Ἢπις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 301.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 535.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη πιθανή η μαρτυρία στη Χίο τον 4ο/3ο αι. π.Χ. (θηλυκό)

Γεωγραφική διασπορά: