Ἐπινίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.83  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.470.2 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη;) μέσα 4ου αι. π.Χ., AM 66 (1941), 66 αρ. 14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10

Γεωγραφική διασπορά: