Ἐπίλυκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 353 π.Χ., Θεόπομπος στον Αθήναιο 13.605c (= FGH 115 F 248) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρατονίκη;) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 575 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26