Ἐπικύδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπιϟύδε̄ς (6ος/5ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Epicydes (3ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα;) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXI 643  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10019 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 322 π.Χ., Αρριανός, Μετά Αλέξ. FGH 156 F2, 17 (RE (2)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41