Ἐπικρατίδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπικρατίδαιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 190 π.Χ., Syll3 585.103

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37