Ἐπικαρπία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Epicarpia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἐβικαρπία (αυτοκρ. περ., Κέρκυρα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.845

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27