Ἐπιφάνεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπιφάνηα (1ος αι. π.Χ., Σάμος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Χίος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Ἐπιφάνια (3ος αι. μ.Χ., Αργολίδα / 3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 288 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 181 (πρβ. SEG XXXIX 584)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16