Ἔπαινος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.;,  SEG XL 522k 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10