Ἐπαφρᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Epaphra (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Epapra  (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἐβαφρᾶς (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Εύβοια / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πάρος), Epafra (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἐπαφρᾶνος (γεν., αυτοκρ. περ., Δίον)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.7 (2) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.11 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.15 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.62  (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 58 (1934), 482 αρ. 36 (= Pilhofer 294) (6) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., SEG XLIX 705 (7) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 185 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
124