Ἑόρτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ιόρτη (αυτοκρ. περ., Μυσία, Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἐώρτη (αυτοκρ. περ., Λυδία), ῾Ιώρτη (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 221 μ.Χ., IG X.2.1.492.3 (2) 155 μ.Χ., IG X.2.1.805.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11