Ἔνδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ενδε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εἰδημος (3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 241 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 283 (3) 234-244 μ.Χ., ILeukopetra 86.2, 87.13, 88.2, 89.15, 91.21, 92.11, 93.29, 94.6, 95.25, 96.[7], 100.14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11

Γεωγραφική διασπορά: