Ἐλπίδιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐρπίδιος (3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
4ος/5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 379 μ.Χ., Feissel 1983, 233, 10 ( = Pilhofer 360) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος/5ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 564b (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούσα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 569 (= II 413)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11