Ἐλπιδιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Elpidianus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἐρπιδιανός (βυζ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 11 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19