Ἑλλάς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) 2ος αι. μ.Χ., SEG L 623 (= ΕΚΜ 1, Βέροια σ. 33 ζ') (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XLV 821 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22