Ἕλιξ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Helix (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ανάφη, Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 58 (1934), 479 αρ. 22 (= Pilhofer 259)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20