Ἡλιόνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ηλειόνη (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον;) 2ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 202 αρ. D19

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη η μαρτυρία από τη Μακεδονία (Λυδία,  3ος αι. μ.Χ.)

Γεωγραφική διασπορά: