Ἡλιοδώρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Eliodora (3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.558.3 (2) αρχές 3ου αι. π.Χ.,  IG X.2.1.180.6 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαράκωμα) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XL 536 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη την ελληνιστική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στην Κιλικία τη βυζ. περ.