Ἑκαταία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἑκατέα (1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) μετά το 212 μ.Χ., IG X.2.1.768.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17