Ἡγησίστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XXIV 586 (= Λαζαρίδης 1997, 88 εικ. 49) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αμοργό και τη Σικελία την αυτοκρατορική περίοδο.