Ἡγήσιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος;) 4ος αι. π.Χ., SEG XXX 547 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 331 π.Χ., SEG XXXVI 626 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μηκύβερνα) αρχές 4ου αι. π.Χ., FGrH 391 (= Στέφανος Βυζάντιος s.v. Μηκύβερνα)· RE (4))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
81
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62, 14· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 116, 261, 295· Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 119 αρ. 1.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θάσο τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λυδία τον 3ο αι. μ.Χ.  

Στο (3) ιστορικός, συγγραφέας του έργου Παλληνιακά.