Ἡγησίπολις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Γαληψός) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 918 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 187 σημ. 3· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 463 αρ. 30

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σκυθία τον 6ο-5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θάσο τον 1ο αι. μ.Χ.