Ἡγησῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 35-36 αρ. ΠΑΡ24-28 (= SEG L 613) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Βιθυνία τον 4ο-2ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Πέλλα τον 3ο αι. π.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: