Ἡγησίδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., Πολέμων 5 (1952/3), 57 αρ. 3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 52 αρ. 59

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη τον 5ο/4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μυτιλήνη την αυτοκρατορική περίοδο