Ἡγησίδικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXVIII 660 (= XLIII 450 = Pilhofer 387) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261 σημ. 7

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: