Ἡγησίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hε̄γε̄σίας (6ος/5ος αι. π.Χ., Τανάγρα), ῾Ε̄γε̄σίας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 3ος αι. μ.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 55 αρ. 2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
132
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 319 αρ. 5.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα το 556/5 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία τον 3ο αι. μ.Χ.