Ἡγησάνδρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 42 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 645· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 59 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261 σημ. 7

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θεσσαλία τον 3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 2ο αι. μ.Χ.