Ἡγήμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., Ant. Kunst 12 (1969), 68-71 (πρβ. SEG XLVII 879) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία το 138 μ.Χ. στη Μικρά Σκυθία.