Ἐφηβικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ephoebicus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) αρχές 3ου αι. μ.Χ., Καλλιπολίτης & Λαζαρίδης 1946, 10 αρ. 8A

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11