Ἠετίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Αἰετίων

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., Gow & Page 1965, αρ. 1317

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 46 αρ. 6.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: